M

Hoài Lâm hoá thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu

Đây là phần dự thi của anh trong chương trình Gương mặt thân quen.

Tường Huy

Bình luận

Xem thêm