M

Học viện App không thu học phí nếu sinh viên thất nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên đóng 22% lương năm đầu tiên. Họ không phải trả học phí nếu không tìm được việc làm.

Nguyễn Sương

Bình luận

Xem thêm