M
https://www.youtube.com/watch?v=O2rnjOJ_DhU&feature=youtu.be

Hơn 100 côn đồ mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn

Nhóm côn đồ hơn 100 người ở Lâm Đồng mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn trong quá trình làm ăn.

Bình luận

Xem thêm