M

Hơn 40 trường đại học lập nhóm xét tuyển chung

Nhiều trường đại học miền Bắc thống nhất loại hồ sơ ảo bằng cách thành lập nhóm trường xét tuyển chung.

Vũ Loan (Theo VTV)

Bình luận

Xem thêm