M

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp ở Hà Nội

Sở GD&ĐT vừa công bố video hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con trong năm học 2017-2018.

Nguyễn Sương

Bình luận

Xem thêm