M

Hương Giang bị ví với chó

Trước câu hỏi liên quan đến Hương Giang, hầu hết tham luận viên đều đưa ra đáp án là con chó.

Lan Phương

Bình luận

Xem thêm