M

Hương Giang Idol giải thích về câu nói xúc phạm Trung Dân

Hương Giang Idol cho biết không hề biết câu hỏi liên quan đến nghệ sĩ Trung Dân.

Bình luận

Xem thêm