M

I Want Your Body | Windy Quyên ft. Dương Khắc Linh

MV được thực hiện bởi ê-kíp của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư trong gần 2 tháng.

Bình luận

Xem thêm