M

iPhone 7 báo không có dịch vụ khi tắt chế độ máy bay

Chiếc iPhone 6S (trái) chỉ mất tích tắc để có sóng trở lại trong khi iPhone 7 liên tục tìm kiếm cả phút sau đó báo không có dịch vụ khi chuyển từ chế độ máy bay sang thông thường.

Đức Nam

Loay Oweis

Bình luận

Xem thêm