M

Kênh nước thải đen ngòm xả ra biển Sầm Sơn

Bãi biển đẹp nhất tỉnh Thanh Hóa bị ô nhiễm bởi kênh nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Nguyễn Dương

Bình luận

Xem thêm