M

Khả năng quay video của Sony A9

A9 có khả năng nén điểm ảnh, cho các đoạn video chất lượng tương đương 6K trong khi độ phân giải thực tế là 4K.

Đức Nam

Sony

Bình luận

Xem thêm