M

Khách chạy tán loạn vì cháy lớn ở ra mắt phim 'Kong' tại Sài Gòn

Trong phần mở đầu sự kiện, các diễn viên quần chúng thể hiện màn múa lửa khá mạo hiểm và điều này không may đã gây ra sự cố hỏa hoạn khi lửa bén vào các vật liệu dễ cháy.

Trương Khởi - Nhật Nguyên

Bình luận

Xem thêm