M

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Chủ và chó có nét tương đồng như cùng đồng phục, chung một kiểu tóc.... Khi đó họ trở thành những người bạn thân thiết.

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Chủ và chó có nét tương đồng như cùng đồng phục, chung một kiểu tóc.... Khi đó họ trở thành những người bạn thân thiết.

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Cùng một tư thế quỳ.

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Cùng một kiểu mũ nhé.

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Đồng phục

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Cả chủ và chó đều lim rim.

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Đen từ đầu xuống chân

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Kiểu tóc ngộ nghĩnh

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Nhem nhuốc

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Cùng ngoác miệng

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Nhìn một hướng xa xăm

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Đôi cặp mái làm điểm nhấn

Khi chủ và chó có nét tương đồng hóm hỉnh

Cùng ngắm

đỗ quyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo CV

Bình luận

Tin tức mới nhất Ảnh lạ