M

Khởi nghĩa Phùng Hưng thắng lợi

Với kế hoạch chia quân đánh địch, nghĩa quân của Phùng Hưng nhanh chóng giành thắng lợi.

Vũ Loan (Theo VTV)

Bình luận

Xem thêm