M

Khối rubik nặng nhất thế giới do sinh viên Mỹ thiết kế

Nhóm 7 tác giả thuộc ĐH Michigan, Mỹ mất 3 năm để hoàn thành khối rubik nặng hơn 680 kg, có thể xoay được.

Bình luận

Xem thêm