M

Khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường vụ lật thuyền ở Thái Lan

10 người chết được cho là các tín đồ đạo Hồi trở về sau khi tham gia hoạt động tôn giáo. Các thợ lặn đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân.

Đông Phong

Bangkok Post

Bình luận

Xem thêm