M

Kính thiên văn lớn nhất thế giới tìm người ngoài hành tinh

Trung Quốc vừa công bố hình ảnh về "Thiên nhãn", kính thiên văn lớn nhất thế giới được đặt tại Quý Châu, với kỳ vọng nghiên cứu về nguồn gốc vũ trụ và sự sống ngoài hành tinh.

Trà My - An Ngọc

(Video: CNN)

Bình luận

Xem thêm