M

Koh Ming Hao tham gia hoạt động vì cộng đồng

Sau khi đến thăm ngôi trường dành cho trẻ em cần chăm sóc đặc biệt, người đàn ông Singapore quyết định tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ ở trẻ em hồi tháng 9/2012.

Bình luận

Xem thêm