M

Kỳ thi 'Minh kinh bác học' đầu tiên của nước Đại Việt

Năm 1075, vua Lý Nhân Tông lần đầy tiên cho tuyển chọn quan lại thông qua kỳ thi nhằm tìm ra người có tài phục vụ đất nước.

Vũ Loan (Theo VTV)

Bình luận

Xem thêm