M

Làm gì để hạn chế việc ăn uống thiếu kiểm soát?

Ăn uống thiếu kiểm soát có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, việc hạn chế lượng thức ăn dung nạp là điều rất cần thiết.

Phương Mai - Ánh Ngọc

Theo CNN

Bình luận

Xem thêm