M

Lặn sâu 15 mét bắt cá ngạnh bằng tay không

Ngậm ống thở, người dân lặn sâu 15 m dưới đáy sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) để bắt những con cá có ngạnh sắc bằng tay không. Loài cá này được xem là đặc sản của vùng.

Phạm Trường

Bình luận

Xem thêm