M

Lần xuất hiện duy nhất của thủ lĩnh tối cao IS

Abu Bakr al-Baghdadi là một trong những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Lần duy nhất tên này xuất hiện là hồi tháng 7/2014.

Thế Long

Bình luận

Xem thêm