M

Lao mình cứu cô gái tự tử trước mũi tàu hỏa ở Trung Quốc

Thấy nữ sinh viên định lao xuống đường ray khi tàu đang đến gần, một nhân viên 54 tuổi ở ga tàu tại Phúc Kiến, Trung Quốc đã kịp thời lao tới giữ lấy cô.

Ngụy An

Video: BBC

Bình luận

Xem thêm