M

Lão ngư nửa cuộc đời trồng phi lao chắn sóng bảo vệ dân làng

Cụ Nguyễn Lán (90 tuổi) ở Hà Tĩnh vẫn ngày ngày lặng lẽ chăm sóc, bảo vệ gần 20 hecta rừng phi lao dọc cửa biển Xuân Hội, giúp dân làng sống an toàn trước sóng biển.

Phạm Trường

Bình luận

Xem thêm