M

Lắp đặt camera cộng đồng tại phường Trung Đô

Phường đã lắp đặt hệ thống máy chủ gồm 2 màn hình đặt tại trụ sở Công an phường và 62/100 mắt camera tại cộng đồng dân, đạt trên 60%. Dự kiến cuối tháng 6, phường sẽ hoàn thành theo kế hoạch.

Phạm Hòa

Bình luận

Xem thêm