M

Liên lạc trên Facebook thông qua avatar hoạt hình

Video của Facebook mô phỏng người dùng sẽ gán bằng các avatar hoạt hình, giao tiếp trên nền thực tế ảo tăng cường.

Video: Facebook

Bình luận

Xem thêm