M

Lính Trung Quốc chơi trò 'tử thần' với thuốc nổ

Một khối thuốc nổ được châm ngòi và chuyền qua tay 6 người lính trước khi ném xuống hố.

Quốc Việt

CCTV

Bình luận

Xem thêm