M

Lính Trung Quốc suýt mất mạng vì ném hụt lựu đạn

Sĩ quan hướng dẫn phản ứng rất nhanh và kéo tân binh xuống hố trú ẩn sau khi người này ném hụt lựu đạn.

Quốc Việt

Youtube/Deniel kron

Bình luận

Xem thêm