M

Lửa cháy ngùn ngụt ở tòa nhà phía tây London

Tòa nhà 27 tầng tại ở thủ đô London đang bốc cháy ngùn ngụt trong khi nhiều người vẫn đang mắc kẹt.

Thế Long

Bình luận

Xem thêm