M

Màn trình diễn mô hình máy bay thu nhỏ Su - 37 của nam sinh lớp 11

Chiếc máy bay điều khiến từ xa của Sơn - cậu học trò lớp 11 tại Bắc Giang có thể bay với tốc độ từ 70 - 80 km / h.

Hàn Triệt

Bình luận

Xem thêm