M

Mạnh Việt giành trọn số điểm ở gói câu hỏi Về đích

Kém người tạm dẫn đầu chỉ 5 điểm, nam sinh Thanh Hóa chỉ lựa chọn gói câu hỏi an toàn và ghi trọn 40 điểm để trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế tại cuộc thi tháng này.

Bình luận

Xem thêm