M

Mẹ ơi mai con về - Danh ca Hương Lan

Danh ca Hương Lan hát nhạc phim thứ 2 của Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Mẹ ơi, mai con về do NSUT Hoàng Nhất sáng tác.

Bình luận

Xem thêm