M

Minh Thư - Tiêu Châu Như Quỳnh: Sóng

Hai cô cháu gái của Lam Trường là Minh Thư - Tiêu Châu Như Quỳnh lần đầu kết hợp trong ca khúc của Võ Thiện Thanh - Sóng.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm