M

Mộ Chúa Jesus được mở sau hơn 4 thế kỷ

Lần đầu tiên kể từ năm 1555, phiến đá cẩm thạch che phía trên nơi được tin là mộ Chúa Jesus tại nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem, Israe, được các chuyên gia dỡ ra.

Ngụy An

You Tube

Bình luận

Xem thêm