M

Một tháng của Tổng thống Trump: 30 ngày và 7 con số

Trong một tháng làm tổng thống, ông Donald Trump đã ký 12 sắc lệnh hành pháp, hứng chịu 55 đơn kiện và nhiều cuộc biểu tình phản đối tại Mỹ cũng như nhiều nơi trên thế giới.

Hùng Sơn

Bình luận

Xem thêm