M

MV Bàn tay mẹ

Nhiều nghệ sĩ Việt góp giọng trong MV Bàn tay mẹ của Mỹ Linh.

Lan Phương

Bình luận

Xem thêm