M

MV Cô gái đến từ hôm qua - Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường phiêu đàn piano giữa rừng núi Sóc Sơn lạnh giá để thực hiện MV nhạc phim cùng tên.

Bình luận

Xem thêm