M

MV Love On Me - Galantis & Hook N Sling

Hình ảnh chùa Long Sơn của Việt Nam bắt đầu xuất hiện trong MV ở giây 52.

Lâm Vĩnh Thái

Bình luận

Xem thêm