M

MV Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

MV Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lan Phương

Bình luận

Xem thêm