M

MV Như phút ban đầu - Noo Phước Thịnh

Sản phẩm âm nhạc mới nhất được quay ở Nhật Bản của nam ca sĩ.

Lâm Vĩnh Thái

Bình luận

Xem thêm