M

Nạn nhân vụ Camry tông đau đớn trong bệnh viện

Nằm trên giường bệnh, Đạt liên tục kêu ú ớ. Mỗi khi đau nhức, em chỉ nghiêng người, đạp chân liên tục vào thành giường.

Hoàng Lam - Hoàng Cư

Bình luận

Xem thêm