M

Não bộ hoạt động như thế nào?

Não bộ là trung tâm kiểm soát toàn bộ cơ thể, giúp xử lý mọi thông tin từ hệ thần kinh, giúp bạn cảm nhận mọi thứ xung quanh. Vậy não hoạt động như thế nào trong 24 giờ?

Phương Mai - An Ngọc

Bình luận

Xem thêm