M

Nga thử nghiệm robot chiến đấu

Mẫu robot F.E.D.O.R có khả năng bắn súng như con người nhờ trí thông minh nhân tạo.

Gia Minh

Bình luận

Xem thêm