M

Ngâm mình dưới nước sông 7 giờ mỗi ngày kiếm sống

Mỗi ngày, cả trăm người dân Quảng Ngãi ngâm mình dưới nước cào don, nhủi hến dưới đáy sông Trà Khúc mưu sinh kiếm sống.

Minh Hoàng

Bình luận

Xem thêm