M

Ngắm vợ cởi trần

Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà.

 

Voi xông lại quát:

- Cáo! Sao mày dã man thế?

Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên:

- Đây là… vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua…. hu hu…

- Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!

Cáo bí quá, càng khóc to hơn:

- Tao làm thế này là vì tao… tao… chưa bao giờ nhìn thấy nàng… cởi trần cả.

 

 

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Cười