M

Ngập lụt trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phan Rí Thành ( Bắc Bình, Bình Thuận)

Mưa lớn nhiều ngày kết hợp lũ đầu nguồn đổ về làm ngập lụt nhiều nơi ở huyện Bắc Bình, Quốc lộ 1 cũng ảnh hưởng nặng nề khi nước tràn qua gây ngập sâu

Trường Lam

Bình luận

Xem thêm