M

Ngày hội sách đến với người dân Đà Nẵng

Gần 200 gian hàng và hơn 2 triệu ấn phẩm có mặt tại hội sách mang tên Hải Châu - Đà Nẵng.

Giáp Hồ

Bình luận

Xem thêm