M

Ngày hôm qua đã từng - Mờ Naive

Hình ảnh dễ thương, trong sáng của Mờ Naive trong MV Ngày hôm qua đã từng chiếm được cảm tình của nhiều người.

Kim Cương

Mờ Naive

Bình luận

Xem thêm