M

Nghệ sĩ Thanh Sang và nghệ sĩ Thanh Nga trong trích đoạn cải lương "Bên cầu dệt lụa:"

Một trong những trích đoạn nổi tiếng của nghệ sĩ cải lương Thanh Sang khi sinh thời.

Bình luận

Xem thêm