M

Ngọc tỷ của vua Càn Long

Một trong những vật báu của hoàng đế Trung Quốc được chốt giá 11,8 triệu USD sau phiên đấu giá tại Hong Kong vừa qua.

Video: Youtube/Sotheby's

Bình luận

Xem thêm